Celkový počet zobrazení stránky

pondelok 18. marca 2013

Freiw.dienst: Teilnehmer aus der Slowakei und Tschechien

Teilnehmer aus der Slowakei und Tschechien gesucht für achtwöchigen
Freiwilligendienst in Deutschland.

Der Internationale Bauorden (IBO) bietet für Freiwillige bis 27
Jahren die Möglichkeit, einen achtwöchigen Freiwilligendienst in
Deutschland zu absolvieren.

Gearbeitet wird auf Baucamps (Workcamps) des IBO in wechselnden
internationalen Gruppen in verschiedenen sozialen und gemeinnützigen
Einrichtungen in Deutschland. Die Arbeitszeit beträgt acht Stunden am
Tag, die Wochenenden sind frei. Der Bauorden zahlt ein Taschengeld
von 200 Euro (50 EUR am Anfang und 150 EUR am Ende des
Freiwilligendienstes) und übernimmt die Kosten für die Zugfahrten von
Baucamp zu Baucamp.

Ansprechpartner für das Programm ist Stina Steingraeber
(steingraeber@bauorden.de).

Weitere Informationen gibt es unter: +49 621 63554946,

steingraeber@bauorden.de

oder

www.bauorden.de.
Stina Steingraeber
Referentin

Internationaler Bauorden

Schützenstr. 1
67061 Ludwigshafen
0621.63554946
www.bauorden.de

Štipendijný program Hlavička 2012/2013

V rámci 9. kola štipendijného programu Hlavička budú poskytované štipendiá na zahraničné študijné pobyty, výskumné pobyty, stáže v rámci celej Európy, určené na letný semester akademickeho roku 2012/2013, zimný semester akademického roka 2013/2014 a letné školy realizované počas júla a augusta 2013. Žiadosti budú prijímané v dvoch termínoch.
1.termín prijímania žiadostí o štipendium určené pre študijné a výskumné pobyty, stáže v letnom semestri akademického roku 2012/2013 má uzávierku 16.11.2012 a suma určená na prerozdelenie je 66 500 €.
Projekt spolu s prílohami je potrebné predložiť elektronicky prostredníctvom online formuláru najneskôr v deň uzávierky t.j. 16. novembra 2012 do 24:00 hod.

 KTO? Komu je program určený:
Študenti alebo doktorandi s trvalým pobytom v SR  a študujúci v odbore:
 • právo
 • ekonómia
 • informačné technológie
 • technické odbory
 • prírodné vedy
 •  medicína
KAM? Krajiny realizácie:
Študijné pobyty, stáže, výskumné pobyty a letné školy je možné realizovať kdekoľvek v EURÓPE a v Turecku.
KEDY? Časový harmonogram:
1. uzávierka 16.11.2012 = študijné pobyty, stáže a výskumné pobyty letný semester ak. roka 2012/2013
2.uzávierka = 10.5.2013 = letné školy 2013 a zimný semester ak. roka 2013/2014
Prvé kolo prijímania žiadostí má uzávierku 16.11.2012 a je určené na na študijné pobyty, stáže a výskumné pobyty počas letného semestra akademického roka 2012/2013   realizované v časovom rozmedzí od januára 2013 do konca augusta 2013.
KOĽKO? Výška podpory:
Maximálna výška podpory na študijný pobyt, výskumný pobyt alebo stáž je 5 000 €.
Maximálna výška podpory na letnú školu je 1 500€
NA ČO? Oprávnené výdavky:
Štipendiá sú určené na pokrytie nákladov priamo súvisiacich so štúdiom:
 • registračné poplatky
 • školné
 • zdravotné a úrazové poistenie
 • knihy, výskumný materiál
 • cestovné
 • ubytovanie
 • iné náklady úzko spojené s realizáciou projektu
Do rozpočtu nie je možné zahrnúť:
 • životné náklady – stravné, vreckové, internet, telefón
 • nákup IT pomôcok – PC, notebook, multifunkčné zariadenia a pod.
Štipendium bude možné čerpať len po podpise darovacej zmluvy a preto nie je možné do rozpočtu zahrnúť položky, ktoré už boli uhradené pred podaním žiadosti.
Program nepodporuje:
 • Opakovane predložené projekty
 • Účasť na zahraničných konferenciách
 • Študijné pobyty zahraničných študentov
 • Jazykové kurzy v zahraničí
Štipendium je možné získať na nasledovné účely (príklady):
 • Študijná stáž na zahraničnej vysokej škole/časť doktorandského štúdia v rozsahu max. 9 mesiacov na zahraničnej vysokej škole, príp. výskumnom pracovisku
 • Vedeckú a odbornú činnosť, ktorú študent realizuje v úzkej spolupráci s vysokoškolským pedagógom a s partnermi v zahraničí
 • Krátkodobý pobyt v zahraničí, ktorý predpokladá získavanie a porovnávanie dát z rôznych krajín (napr. pri tvorbe diplomovej práce, výskumu a pod.)
 • Účasť na letnej škole (len v 2. termíne podávania žiadostí)
 • Iné.
Kto sa nemôže uchádzať o podporu:
 • Študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia
 • Študenti a doktorandi, ktorí neštudujú v odboroch: právo, ekonómia, technika, informatika, prírodné vedy, medicína
 • Študenti a doktorandi, ktorí chcú vycestovať do krajín mimo Európy
Bližšie informácie a pomoc vám rada poskytne koordinátorka Štipendijného programu Hlavička Ivana Brezinská na číslach: 0917 125 810 alebo na emailovej adrese ivana@nadaciaspp.sk
DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

pondelok 11. marca 2013

Job: Wiss.Koordination BMBF-Projekt 'Phantomgrenzen in Ostmitteleuropa'

Ausschreibung: Wissenschaftliche Koordination des BMBF-Projekts
'Phantomgrenzen in Ostmitteleuropa' am Centre Marc Bloch - Deutsch-
Französisches Forschungszentrum für Sozialwissenschaften in Berlin.

Beginn und Ende der Bewerbungsfrist: 21. Februar 2013 - 17. März 2013
Beginn des Beschäftigungsverhältnisses: 1. Mai 2013

Beschäftigungszeitraum: 12 Monate, ggf. verlängerbar bis zum Ende der
Projektlaufzeit (31.01.2015).

Arbeitszeit: Vollzeit, 39 Stunden pro Woche

Vergütung: In Anlehnung an die Entgeltgruppe 13, TV-L

Aufgabengebiet:

Koordination aller Aktivitäten des wissenschaftlichen,
interdisziplinären Verbundprojekts sowie des Kompetenznetzwerks
Geschäftsführende Aufgaben (inkl. Budgetverantwortung
undadministrative Pflichten) Netzwerkpflege, Außendarstellung
(inklusive CMSInternetseite) und Berichtsverantwortung Inhaltliche
und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von
wissenschaftlichen Tagungen, Workshops etc. Verfassen von (sowie
Unterstützung bei) wissenschaftlichen Texten, Berichten etc.,
Redaktion und Lektorat von Projektpublikationen Übersetzungen
(Französisch ´ Deutsch)

Anforderungen:

Abgeschlossenes Studium der Geistes-/Sozialwissenschaften, Promotion
erwünscht Erfahrungen mit wissenschaftlichen
Projekten/Wissenschaftsmanagement Redaktionelle Fähigkeiten Deutsch
auf muttersprachlichem Niveau, sehr gute Französischkenntnisse,
Englischkenntnisse Kenntnisse und Interesse an der Fragestellung des
Projekts (www.phantomgrenzen.eu)

Die Fähigkeit, selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten,
Teamfähigkeit und ein sicheres Auftreten werden ebenso vorausgesetzt
wie Kenntnisse einschlägiger Office-Software und die Bereitschaft,
sich in die für das Projektmanagement benötigten Programme
einzuarbeiten.

Bewerbungen (mit den üblichen Unterlagen) sind innerhalb der o.g.
Frist ausschließlich in elektronischer Form (pdf-Dokument, bitte
nicht mehr als zwei Dokumente) an

phantomgrenzen@cmb.hu-berlin.de zu richten.

Für Nachfragen können Sie sich gerne an

Frau Franziska Duchemin (phantomgrenzen@cmb.hu-berlin.de) wenden.